a

Shop

RESTYLANE VITAL LIGHT฿5,500.00

Category:

Description

ป็นฟิลเลอร์ Restylane ในกลุ่ม NASHA เทคโนโลยี มีความเข้มข้นไฮยารูลอนิกแอซิด 12 มิลลิกรัม เท่านั้นซึ่งน้อยกว่าฟิลเลอร์ทุกรุ่นในกลุ่ม ฟิลเลอร์ Restylane โดยปกติการใช้ฟิลเลอร์รุ่น vital light นี้ในการแก้ไขปัญหาจะใช้แก้ไขบริเวณ หลุมสิว รอยคล้ำใต้ตา หรือบริเวณที่ต้องการความชุ่มชื้นเป็นหลัก ไม่ได้เปลี่ยนแปลงปริมาตรมากจนเกินไป เช่น หลังฝ่ามือ ฝ่าเท้า รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่ลำคอ และเนินอก ก็สามารถใช้ฟิลเลอร์รุ่นนี้ในการฉีดรักษาได้ ผลลัพธ์หลังการรักษา ฟิลเลอร์สามารถอยู่ได้นานช่วง 12 เดือน

อย 5,500

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “RESTYLANE VITAL LIGHT”

Your email address will not be published. Required fields are marked *